Chào mọi người,  Mùa Vu Lan báo hiếu đến rồi, nhà nhà người người phát tâm ăn chay nửa tháng, nguyên tháng rất nhiều. Còn bạn thì sao? Hãy phát tâm ăn chay tích phước, hồi hướng công đức cho cha mẹ nhé.  Hôm nay, mình xin giới thiệu món chay “Bào Ngư hấp sả”.… Read More