Ý nghĩa của màu tím

Hôm nay, leader team bên Nhật có tạo một group chém gió để mọi người chat, giao lưu, trau dồi tiếng Nhật với nhau mỗi khi chờ QA hoặc những khi trống task. Có một member đặt câu hỏi như sau “皆さんは何色が好きですか。理由も教えてください。” Ý là: “mọi người hãy kể tên màu mình yêu thích kèm theo… Read More