Dạo này vui lắm nha, tập tành học hỏi bán hàng. Quan trọng nhất là khâu tìm khách hàng. Mình thường được đào tạo, cũng như cách truyền thống xưa nay là nhờ người nhà, người quen, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm mua hàng ủng hộ mình. Nhưng may thay, trước đó khá lâu… Read More