Sơ đồ tư duy Mind map học Văn

Hồi xưa đi học, mỗi lần đến kỳ kiểm tra một tiết môn Tập làm văn là ngao ngán, chán nản, sợ hãi ghê lắm. Ngày đó, chẳng hiểu vì sao người ta bắt học môn Văn để làm gì? cũng không biết làm thế nào để có thể làm văn hay.  Vì hồi nhỏ… Read More


消極的な性格の原因は、親の叱り方にあった。  Nguyên nhân tính cách thụ động của trẻ nằm ở cách la mắng của cha mẹ 行動に消極的な大人の人には、ある共通点があります。 Có điểm chung  ở những người lớn có tính thụ động   幼いころ、親から怒鳴られるようなしつけを受けた経験がたくさんあるということです。 Đó là thời thơ ấu họ từng nhiều lần trải qua cảnh bị cha mẹ dạy dỗ bằng cách la mắng   子供のころへ、遡ります。 Chúng… Read More