Chào mọi người, Không hiểu sao người ta cứ hay tư vấn mình mấy cái chuyện tâm linh lắm. Chắc thấy mình  học Phật, ăn chay nên họ nghĩ mình rành. Có lần, có người hỏi mình “chơi bùa ngải là sao chị?”. Nói thật, mình cũng không rành. Nhưng nghe đồn là linh ứng… Read More